TIBET studie – Een studie waarin de werkzaamheid van trifluridine/tipiracil (TAS-102) wordt geëvalueerd bij patiënten met uitgezaaide borstkanker die eerder behandeld zijn met andere vormen van chemotherapie

Behandeldoelen voor uitgezaaide borstkanker zijn vooral gericht op het verminderen van klachten die de tumor veroorzaakt, en het verlengen van de overleving met behoud van kwaliteit van leven. Het gebruik van een experimenteel middel, Tifluridine/tipiracil (TAS-102) wordt in deze studie onderzocht. Uit eerder onderzoek bij patiënten met dikke darm kanker blijkt dat zij, ondanks eerder gebruik van 5-FU/capecitabine, overlevingsvoordeel kunnen hebben van TAS-102.

Het doel van dit onderzoek is werkzaamheid van TAS-102 te onderzoeken bij de behandeling van uitgezaaide borstkanker, bij patiënten die voorafgaand zijn behandeld met onder andere Capecitabine. Ook evalueren we de veiligheid van het middel. De gevolgen van de behandeling met TAS-102 op de kwaliteit van het leven bestuderen we aan de hand van vragenlijsten.

Het onderzoek is opgezet in opdracht van de Borstkanker Onderzoek Groep (BOOG). Het onderzoek wordt gedaan door onderzoekers en hun team in verschillende Nederlandse ziekenhuizen. Er zullen ongeveer 50 proefpersonen meedoen.