TRIPLE-B studie – Onderzoek naar biomarkers bij een eerstelijns behandeling van gevorderde tripel negatieve borstkanker

Meer en meer wordt duidelijk dat borstkanker niet één type kanker is. Een van de types borstkanker is tripel negatieve borstkanker (TNBC). Hierbij is de tumor niet gevoelig voor de hormonen oestrogeen en progesteron en is HER2-negatief. De HER2-receptor is een eiwit dat een belangrijke rol speelt bij de groei en deling van cellen. De afwezigheid van deze kenmerken heeft gevolgen voor de keuze van behandeling. Deze tumoren zijn over het algemeen gevoelig voor behandeling met chemotherapie en mogelijk ook voor behandeling met het middel atezolizumab.

Uit onderzoek is ook duidelijk geworden dat er minstens 2 soorten TNBC zijn. Bij 1 van deze types is er een afwijking in het BRCA eiwit. Door het afwijkende BRCA eiwit is de kankercel niet in staat om de schade te herstellen die chemotherapie heeft veroorzaakt. Er zijn verschillende oorzaken voor afwijkingen in het BRCA eiwit. Eén daarvan is een mutatie in het BRCA gen. In het Nederlands Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) is men bezig met de ontwikkeling van een test, de zogenaamde BRCA-test, die afwijkingen in het BRCA eiwit kan aantonen.

De TRIPLE-B studie heeft 3 onderzoeksdoelen, namelijk: 1) vaststellen dat de BRCA-test kan voorspellen voor welke soort chemotherapie een bepaald type TNBC gevoelig is, 2) bevestigen dat toevoeging van atezolizumab aan chemotherapie de uitgezaaide borstkanker langer onder controle houdt dan chemotherapie alleen, en 3) vaststellen of er andere biomarkers bestaan die kunnen voorspellen welk type TNBC het beste reageert op chemotherapie in combinatie met atezolizumab.