TUMMY TRIAL studie – Bloedspiegel bepaling van vedolizumab bij IBD patiënten

Het doel van de TUMMY TRIAL studie is om uit te zoeken wat de hoeveelheid van vedolizumab in het bloed zegt over de ziekteactiviteit van een chronische darmontsteking. We weten van andere geneesmiddelen die toegepast kunnen worden bij de behandeling van een chronische darmontsteking dat de hoeveelheid van het geneesmiddel iets zegt over hoe goed het medicijn werkt. In studies komt naar voren dat dit bij het geneesmiddel vedolizumab waarschijnlijk ook het geval is. Daarom onderzoeken we dit verder en hierbij kijken hoe goed de behandeling met vedolizumab werkt.

Patiënten met chronische darmontstekingen die deelnemen aan de studie, zullen daarvoor bloed moeten laten afnemen. Dit kan gedaan worden tijdens een bezoek aan het ziekenhuis voor de normale toediening van vedolizumab. Tijdens dit bezoek wordt ook een vragenlijst afgenomen om de ziekteactiviteit te bepalen, tevens zal de ontlasting van de proefpersoon worden geanalyseerd. Zo willen wij nagaan wat de hoeveelheid van vedolizumab in het bloed ons kan vertellen over de chronische darmontsteking.