Interne geneeskunde

COVIH BOOST vervolgstudie – SARS-CoV2 Vaccination in people living with HIV

09/03/2022

In de COVIH studie, waaraan ook door de Maatschap IG-MDL is deelgenomen, is bij mensen met hiv gemeten of ze na de vaccinatie tegen Covid-19 evenveel antilichamen aanmaken als mensen…

Lees meer

TAQLE studie – Transition, Adherence and Quality of Life voor HIV geïnfecteerde jongvolwassenen

26/02/2022

Door de toepassing van cART(antiretrovirale combinatietherapie) is het gezondheidsperspectief van mensen met hiv de laatste jaren aanzienlijk verbeterd. Niet alleen is de levensverwachting hierdoor verhoogd, maar het heeft ook geleidt…

Lees meer

RABITO studie – Radioactieve jodiumbehandeling vs. radiofrequente ablatie bij hyperthyroïdie

26/02/2022

Wanneer de schildklier te veel schildklierhormoon aanmaakt, krijg je een te snel werkende schildklier (hyperthyroïdie). Dit kan verschillende klachten veroorzaken, zoals een gevoel van onrust, nervositeit, slecht slapen, slechte concentratie,…

Lees meer

PBH-MASTER studie – Onderzoek naar het resultaat van behandeling met medicatie en/of chirurgie van hypoglycemieën na bariatrische operaties.

26/02/2022

Ernstig overgewicht (morbide obesitas) is een wereldwijd groeiend probleem, waarvoor bariatrische chirurgie vaak de enige therapie is die leidt tot permanent gewichtsverlies. Onder bariatrische chirurgie worden alle operaties verstaan die tot doel…

Lees meer

COVID onderzoek CZ-VGZ – Retrospectief onderzoek naar risicofactoren uit medicatiegeschiedenis op een ernstig verloop van Covid-19

26/02/2022

Vanaf het begin van de Covid-19-pandemie (Q1 2020) is er discussie over enerzijds een mogelijk verhoogd risico op een ernstiger verloop van een Covid-19 infectie als gevolg van het gebruik…

Lees meer

CONCOVID studie – Een studie naar het nut van plasma ter behandeling van een infectie door het coronavirus (SARS-CoV-2)

26/02/2022

De behandeling van het coronavirus(SARS-CoV-2) in het begin van de coronapandemie (Q1 2020) bestaat uit ondersteunende maatregelen, zoals het toedienen van zuurstof. De patiënten die matig tot ernstig ziek zijn…

Lees meer

Afstudeeronderzoek – Mogelijkheden voor digitalisatie in de patiëntreis

14/02/2022

Patiënten willen doorgaans steeds meer invloed hebben op hun behandeling en, in overleg met hun zorgverlener(s), beslissingen daarover nemen. Diverse onderzoeken bevestigen dat patiëntgerichte zorg erg belangrijk is voor de…

Lees meer

TURN-COVID studie – Onderzoek naar het gebruik van neutraliserende monoklonale SARS-CoV-2 antilichamen

21/01/2022

Het bereiken van groepsimmuniteit tegen een Covid-19 infectie is lastig als een behoorlijk aantal mensen niet gevaccineerd wil worden. Beperkte groepsimmuniteit is een probleem voor patiënten die risico hebben op…

Lees meer

WaTCh Studie – Kwaliteit van leven en symptomen bij schildklierkanker

08/11/2021

Schildklierkanker is een zeldzame diagnose, maar de meerderheid van de patiënten heeft een goede prognose en kwaliteit van leven. Toch laten recente studies zien dat schildklierkanker patiënten lager scoren op…

Lees meer

COVIH Studie – SARS-CoV2 Vaccination in people living with HIV

29/09/2021

We weten dat mensen met HIV op verschillende vaccins een minder goede afweerreactie kunnen opbouwen in vergelijking met mensen zonder HIV. Om te onderzoeken of de verschillende COVID-19 vaccins net…

Lees meer