Oncologie

VITA studie – Onderzoek naar kwaliteit van leven bij patiënten met lymfeklierkanker of multiple myeloom (ziekte van Kahler)

09/03/2022

Het doel van deze studie is om de ervaren kwaliteit van leven van patiënten met lymfeklierkanker of multiple myeloom in kaart te brengen. Patiënten met lymfeklierkanker en multiple myeloom (ziekte…

Lees meer

TRIPLE-B studie – Onderzoek naar biomarkers bij een eerstelijns behandeling van gevorderde tripel negatieve borstkanker

09/03/2022

Meer en meer wordt duidelijk dat borstkanker niet één type kanker is. Een van de types borstkanker is tripel negatieve borstkanker (TNBC). Hierbij is de tumor niet gevoelig voor de…

Lees meer

TIBET studie – Een studie waarin de werkzaamheid van trifluridine/tipiracil (TAS-102) wordt geëvalueerd bij patiënten met uitgezaaide borstkanker die eerder behandeld zijn met andere vormen van chemotherapie

09/03/2022

Behandeldoelen voor uitgezaaide borstkanker zijn vooral gericht op het verminderen van klachten die de tumor veroorzaakt, en het verlengen van de overleving met behoud van kwaliteit van leven. Het gebruik…

Lees meer

SOURCE studie – Een onderzoek naar communicatie tussen arts en patiënt, bij slokdarm- en maagkanker

09/03/2022

Deze studie gaat over patiënten met slokdarm- of maagkanker die met hun zorgverlener in gesprek gaan over hun behandeling. Op verschillende momenten zullen de patiënten en hun zorgverlener gesprekken voeren…

Lees meer

RUBY studie – Een onderzoek naar dostarlimab (TSR 042) plus carboplatine-paclitaxel versus placebo bij patiënten met herhaalde of primaire gevorderde baarmoederkanker

09/03/2022

De RUBY studie bestaat uit twee delen. Het doel van het eerste deel van het onderzoek is om te onderzoeken of het onderzoeksmiddel dostarlimab (ook bekend als TSR-042) in combinatie…

Lees meer

PREOPANC-3 Studie – Chemotherapie voor of na operatie bij verwijderbare alvleesklierkanker

09/03/2022

Een operatie gevolgd door aanvullende (adjuvante) FOLFIRINOX chemotherapie is de standaard behandeling voor patiënten met operatief verwijderbare alvleesklierkanker. Patiënten die zowel een operatie ondergaan als chemotherapie krijgen hebben de beste…

Lees meer

PLCRC studie – Een lange termijn onderzoek naar de behandeling en uitkomsten van dikkedarm- en endeldarmkanker

09/03/2022

In 2014 hebben de onderzoeksgroepen die betrokken waren bij MATCH (Erasmus MC), MiProfile (Deventer/Nijmegen) en PICNIC (UMC Utrecht) hun krachten gebundeld en zijn gestart met het Prospectief Landelijk CRC cohort…

Lees meer

PERISCOPE II studie – Een onderzoek bij maagkankerpatiënten met uitzaaiingen op het buikvlies naar het effect van een operatie bestaande uit een totale of gedeeltelijk maagverwijdering in combinatie met verwarmde chemotherapie in de buikholte (HIPEC)

09/03/2022

Patiënten met maagkanker bij wie ook sprake is van kankercellen in het buikvocht of uitzaaiingen op het buikvlies hebben een slechte prognose. De huidige behandelingen kunnen de overleving beperkt verbeteren;…

Lees meer

PelvEx-II studie – Inductie chemotherapie voor lokaal teruggekeerde endeldarmkanker

09/03/2022

De standaard behandeling voor patiënten met teruggekeerde endeldarmkanker bestaat uit voorbehandeling met bestraling in combinatie met chemoradiotherapie, gevolgd door een operatie met of zonder bestraling tijdens de operatie. Ondanks deze…

Lees meer

PELICAN studie – Radiofrequente ablatie van lokaal doorgegroeide alvleesklierkanker

09/03/2022

Een tumor die buiten de alvleesklier is gegroeid en belangrijke bloedvaten omringt is operatief niet te verwijderen. De huidige standaard behandeling is chemotherapie dat twee tot drie maanden levensverlenging geeft.…

Lees meer