TOPREFERENTE ZORG

Meer dan gewone patiëntenzorg is één van de pijlers van de Maatschap Interne Geneeskunde en MDL van het Catharina Ziekenhuis Eindhoven. Het Catharina Ziekenhuis heeft een eigen aanbod topklinische en topreferente zorg. De maatschapsleden werken samen met verpleegkundigen, paramedici en andere ondersteunende professionals om de topklinische en topreferente zorg te blijven leveren.

Diverse maatschapsleden zijn expert op een deelaspect van hun vakgebied. Daarnaast zijn de maatschapsleden voor bepaalde ziektebeelden lid van een erkend expertisecentrum of verwijscentrum. Op deze pagina schetsen wij een overzicht van het aanbod topklinische zorg, topreferente zorg en expertisecentra dat wordt verzorgd door de maatschapsleden in het Catharina Ziekenhuis.

Topreferente zorg

wit Barrett
Barrett
wit Hemodyalise
Thuis-hemodialyse
IBD
IBD
wit Schildklier
Schildkliercentrum
wit HIV
HIV
PEG
PEG sonde
Hepatitis
Hepatitis
Vroegcarcinomen
Vroeg-carcinomen