Thuishemodialyse

Nierziekten

De afdeling Nierziekten van het Catharina Ziekenhuis is uitgegroeid tot een van de grootste niet-academische centra voor nierfunctie vervangende therapie van Nederland en voldoet aan de hiervoor gestelde kwaliteitseisen zoals ze door de beroepsgroep NFN (Nederlandse Federatie Nefrologie), de zorgverzekeraar en de certificerende instantie HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) zijn vastgesteld.
Op de afdeling nierziekten bieden we het hele spectrum aan nierfunctievervangende therapie aan: peritoneaal dialyse, hemodialyse, hemodiafiltratie, en thuishemodialyse (zowel overdag als ’s nachts, zowel zelfstandig als met meerzorg). Voor niertransplantatie verwijzen we naar de omliggende academische ziekenhuizen. Nazorg en follow-up na een niertransplantatie wordt wel door ons uitgevoerd.

Factsheet

Kwaliteit van Zorg

De afdeling Nierziekten van het Catharina Ziekenhuis is uitgegroeid tot een van de grootste niet-academische centra voor nierfunctie vervangende therapie van Nederland en voldoet aan de hiervoor gestelde kwaliteitseisen zoals ze door de beroepsgroep NFN (Nederlandse Federatie Nefrologie), de zorgverzekeraar en de certificerende instantie HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) zijn vastgesteld.

Op de afdeling nierziekten bieden we het hele spectrum aan nierfunctievervangende therapie aan: peritoneaal dialyse, hemodialyse, hemodiafiltratie, en thuishemodialyse (zowel overdag als ’s nachts, zowel zelfstandig als met meerzorg). Voor niertransplantatie verwijzen we naar de omliggende academische ziekenhuizen. Nazorg en follow-up na een niertransplantatie wordt wel door ons uitgevoerd.

De missie van het expert centrum is om nierziekten in een vroeg stadium op te sporen en waar mogelijk te behandelen zodat de progressie naar eindstadium nierfalen kan worden voorkomen of kan worden vertraagd. Wanneer desondanks eindstadium nierfalen wordt bereikt, wordt in de vorm van “shared decision making” met de patiënt een passende vorm van nierfunctie vervangende therapie gekozen. Hierbij volgt het expert centrum nauwgezet de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen en draagt het ook bij aan wetenschappelijk onderzoek, het opleiden van nefrologische zorg medewerkers (verpleegkundige, verpleegkundig specialist, artsen, nefrologen, promovendi) en ondersteunt het innovatie in de zorg.

Ook is er recent, met behulp van nierpatiënten en in samenwerking met Santeon, een infographic ontwikkeld waarmee we onze patiënten inzicht in zorguitkomsten bieden. Op deze manier weten zij nog beter wat ze kunnen verwachten van de dialysezorg in ons ziekenhuis. Tevens is dit een mooie eerste stap in transparantie van zorguitkomsten. We hebben de klinische data op een begrijpelijke en bruikbare manier voor nierpatiënten in een overzicht gezet zodat patiënten snel en eenvoudig de informatie tot zich kunnen nemen. Dit kan hen helpen bij het verkrijgen van inzicht in de uitkomsten van een bepaalde behandeling en het bespreken van bepaalde thema’s met hun behandeld arts.

Omdat wij veel waarde hechten aan de mening en ervaringen van onze patiënten en hun naasten hebben wij frequent contact met de patienten vereniging NefroN. Daarnaast voeren wij regelmatig een patiënttevredenheidsonderzoek uit. De scores schommelen hierbij tussen 8,0 en 8,7. In het bijzonder de tevredenheid over de zorgprofessionals en de beleving van het ziekenhuis als geheel scoren hoog.

Continuïteit van zorg

De zorg voor nierpatiënten in het Catharina Ziekenhuis is 24/7 gewaarborgd. Hiervoor is altijd een dienstdoende nefroloog en dialyse verpleegkundige beschikbaar zodat ook acute nefrologische aandoeningen en/of dialyses buiten de reguliere openingstijden mogelijk zijn. Daarnaast staan er voor de nierpatiënten ook afspraken gepland met bijvoorbeeld de diëtist en/of de apotheker. Op de nierfalenpoli van het Catharina Ziekenhuis krijgen patiënten standaard twee keer per jaar een gesprek met een ziekenhuisapotheker over hun medicatie. Goed medicatiebeleid en een goed gebruik van medicijnen door de patiënt zijn belangrijk om de nierfunctie zo lang mogelijk stabiel te houden. In de samenwerking met de apotheker spelen we landelijk een voortrekkersrol. Ook gezonde voeding is belangrijk, daarom krijgen nierpatiënten individuele dieetbegeleiding van een diëtiste. De behandeling richt zich verder op het zo lang mogelijk uitstellen van de nierfunctie vervangende therapie en wanneer dit onvermijdelijk is het zo goed mogelijk voorbereiden op wat komen gaat.

Samenwerking met andere partijen

Het Catharina Ziekenhuis en het Elkerliek ziekenhuis in Helmond werken al sinds 2009 samen om de nierpatiënten uit de regio optimaal te kunnen begeleiden. Patiënten uit de regio Helmond/Venray/Deurne bezoeken het Dialysecentrum in Deurne. Patiënten uit de regio Eindhoven kunnen terecht op de afdeling Nierziekten in het Catharina Ziekenhuis. Voor patiënten die zelfstandig hemodialyse thuis kunnen uitvoeren bieden wij dit zelf aan. Voor thuis hemodialyse met meerzorg, of voor nachtelijke thuis hemodialyse werken wij samen met de dialyse afdeling van VieCuri Venlo en het dialysecentrum Dianet.

Leven met nierfalen grijpt diep in op het persoonlijk leven en het maatschappelijk functioneren van een patiënt en zijn/haar omgeving. Daarom is er de nierpatiëntenvereniging van het Catharina Ziekenhuis en Elkerliek ziekenhuis: Regionale Nierpatiëntenvereniging NefroN. Hier kunnen patiënten en hun naasten terecht voor lotgenotencontact, informatie, ontspanningsactiviteiten en behartiging van belangen. Daarnaast werken wij ook samen met Tilburg University om de processen op onze afdeling zo goed mogelijk in te richten. Zo vinden er diverse procesoptimalisaties studies plaats om de zorg voor onze patiënten zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen.

Informatie en communicatie

Meer informatie over de Multidisciplinaire Nierfalen Polikliniek en de afdeling Nierziekten vindt u op de website van het Catharina Ziekenhuis Eindhoven: Nierziekten - Catharina Ziekenhuis en Multidisciplinaire Nierfalen Polikliniek - Catharina Ziekenhuis. Informatie over onze internationale samenwerking met het Renal Research Institute (RRI) is te vinden via de website van het RRI: Home (renalresearch.com).

Onderzoek

De artsen betrokken bij de multidisciplinaire nierfalen polikliniek verrichten wetenschappelijk onderzoek op het gebied van nierfalen en nierziekte. Een voorbeeld van een van deze studies is de RECOVAC antistof studie, waarbij er in samenwerking met andere ziekenhuizen wordt bestudeerd wat de werkzaamheid en veiligheid is van de Covid-vaccinaties bij nierpatiënten. Om dit te onderzoeken wordt de afweer na vaccinatie in 175 patiënten met ernstige nierschade, 175 dialyse patiënten en 300 niertransplantatie patiënten onderzocht. De resultaten van deze groepen worden vergeleken met de controleresultaten van 200 mensen met een normale nierfunctie. Ook komt hier binnenkort nog een vervolg op waarin het effect van een derde vaccinatie met mRNA-vaccin wordt onderzocht en hoe een dubbele dosis van een derde vaccinatie met een ander vaccin (dus geen mRNA-vaccin) nierpatiënten kan beschermen tegen een corona besmetting. Een andere medische publicatie waaraan we mee hebben gewerkt is de studie waarbij is onderzocht wat het effect van verschillende doseringen van citroenzuurdialysaat is op het QT interval (hartfrequentie) bij dialyse patiënten. Wanneer het QT-interval te veel afwijkt, kan dit ernstige hartritmestoornissen veroorzaken. Daarnaast werken we ook nauw samen met Medtronic aan de zogenaamde SOLV studie om een ‘groene’ manier van dialyse te realiseren. Deze dialyse techniek is erg milieuvriendelijk en innovatief omdat het waterverbruik met een factor 5 kan verminderen. Dit zou een baanbrekende ontwikkeling kunnen zijn in de dialyse wereld. Door middel van dit soort studies willen wij de kwaliteit van de zorg voor dialyse patiënten continu verbeteren en naar een hoger niveau brengen.

Grensoverschrijdende zorg

In onze internationale samenwerking met het RRI in New York ligt de focus op een interdisciplinaire aanpak om onderzoek naar de zorg voor dialyse patiënten uit te voeren. Er wordt onder andere gewerkt aan de ontwikkeling van geavanceerde wiskundige modellen die gericht zijn op het verbeteren van de zorg voor deze patiënten. Dit houdt in dat er gebruik wordt gemaakt van virtuele onderzoeken waarbij de fysiologie van de patiënt wordt nagebootst. Op deze manier worden wereldwijde gezondheidsproblemen geanalyseerd en oplossingen ontwikkeld. We werken daarnaast met het RRI mee aan het MONDO initiatief. De MONDO-database bevat longitudinale gegevens van ongeveer 280.000 hemodialysepatiënten uit 26 landen. In deze database worden dus wereldwijd de patiëntgegevens verzameld en geanalyseerd, om zo de zorg voor hemodialysepatiënten inzichtelijker te krijgen en te verbeteren.

Specialisten

dr. A.L.H.J. Aarnoudse (Albert-Jan)
Internist-Nefroloog
dr. P. Douwes - Draaijer (Petra)
Internist-Nefroloog
dr. C.J.A.M. Konings (Stijn)
Internist-Nefroloog
drs. M.J.M. Schonck (Marc)
Internist-Nefroloog