OPLEIDING

Opleiden in het Catharina Ziekenhuis

Het verzorgen van medische vervolgopleidingen is één van de pijlers van de Maatschap Interne Geneeskunde en MDL van het Catharina Ziekenhuis Eindhoven. Alle maatschapsleden participeren actief in het onderwijs. De arts-assistenten - ook zij die nog niet in opleiding zijn - en specialisten worden hierbij ondersteund door het opleidingssecretariaat. Dit secretariaat is eerste aanspreekpunt voor alle medische vervolgopleidingen binnen de Maatschap.

Visie

Binnen de Maatschap streven wij naar een gezond evenwicht tussen patiëntenzorg, opleiden, werkplezier, bedrijfsvoering en wetenschap. Dat gezonde evenwicht is ook van toepassing op onze opleidingen. Dat betekent dat we staan voor een veilig en laagdrempelig opleidingsklimaat in een kliniek waar het prettig werken is en waar ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling. We werken aan een continue verbetering van de kwaliteit van de opleiding. Dat doen we in een open sfeer, waarbij er ruimte is voor evaluatie en feedback van en door alle betrokkenen.

Missie

Investeren in jonge artsen zodat zij zich kunnen ontwikkelen naar de volgende stap in hun carrière.

Kernwaarden

Het Catharina Ziekenhuis is een groot topklinisch en topreferent opleidingsziekenhuis, waar wij ons als Maatschap helemaal thuis voelen. De kernwaarden van de opleidingen sluiten dan ook naadloos aan bij de kernwaarden van het Catharina Ziekenhuis. Die kernwaarden zijn:

  • ambitieus
  • verbindend
  • veerkrachtig
Ambitieus
Verbinded
Veerkrachtig
Interne

Opleiding Interne Geneeskunde

Klik hier voor meer informatie

Zkhgenees

Opleiding Ziekenhuisgeneeskunde

Klik hier voor meer informatie

MDL

Opleiding Maag-Darm-Lever geneeskunde

Klik hier voor meer informatie

OPLEIDING

Opleiden in het Catharina Ziekenhuis

Het verzorgen van medische vervolgopleidingen is één van de pijlers van de Maatschap Interne Geneeskunde en MDL van het Catharina Ziekenhuis Eindhoven. Alle maatschapsleden participeren actief in het onderwijs. De arts-assistenten - ook zij die nog niet in opleiding zijn - en specialisten worden hierbij ondersteund door het opleidingssecretariaat. Dit secretariaat is eerste aanspreekpunt voor alle medische vervolgopleidingen binnen de Maatschap.

Visie

Binnen de Maatschap streven wij naar een gezond evenwicht tussen patiëntenzorg, opleiden, werkplezier, bedrijfsvoering en wetenschap. Dat gezonde evenwicht is ook van toepassing op onze opleidingen. Dat betekent dat we staan voor een veilig en laagdrempelig opleidingsklimaat in een kliniek waar het prettig werken is en waar ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling. We werken aan een continue verbetering van de kwaliteit van de opleiding. Dat doen we in een open sfeer, waarbij er ruimte is voor evaluatie en feedback van en door alle betrokkenen.

Missie

Investeren in jonge artsen zodat zij zich kunnen ontwikkelen naar de volgende stap in hun carrière.

Kernwaarden

Het Catharina Ziekenhuis is een groot topklinisch en topreferent opleidingsziekenhuis, waar wij ons als Maatschap helemaal thuis voelen. De kernwaarden van de opleidingen sluiten dan ook naadloos aan bij de kernwaarden van het Catharina Ziekenhuis. Die kernwaarden zijn:

  • ambitieus
  • verbindend
  • veerkrachtig
Ambitieus
Verbinded
Veerkrachtig
Interne

Opleiding Interne Geneeskunde

Klik hier voor meer informatie

Zkhgenees

Opleiding Ziekenhuisgeneeskunde

Klik hier voor meer informatie

MDL

Opleiding Maag-Darm-Lever geneeskunde

Klik hier voor meer informatie

Zkhgenees

Opleiding Ziekenhuisgeneeskunde

Klik hier voor meer informatie

Interne

Opleiding Interne Geneeskunde

Klik hier voor meer informatie

MDL

Opleiding Maag-Darm-Lever geneeskunde

Klik hier voor meer informatie