Interne Geneeskunde

Het Catharina Ziekenhuis Eindhoven is een topklinisch opleidingsziekenhuis voor de Interne Geneeskunde waar vele assistenten opgeleid worden, deels tot internist en deels in de vooropleiding voor andere specialismen. Dit betekent dat er een grote diverse groep AIOS is met allemaal verschillende behoeftes en opleidingsschema’s. Ontwikkelen is onze drijfveer. We streven naar een veilig en laagdrempelig opleidingsklimaat in een kliniek waar het prettig werken is. We werken aan een continue verbetering van de kwaliteit van de opleiding dit doen we samen met onze assistenten.

Een groot deel van de opleiding vindt plaats op de werkvloer. Tijdens de stages wordt er deelgenomen aan de relevante onderwijsmomenten op de afdeling waar de stage plaatsvindt. Dat zijn expliciete leermomenten, te onderscheiden van patiëntgebonden besprekingen tussen vakgenoten. Tijdens deze onderwijsmomenten komen verschillende (algemene) competenties aan de orde die een supervisor kan beoordelen. Bijvoorbeeld voorzitten, presenteren van de casus of refereren.

Naast de opleidingsmomenten op de werkvloer hebben we ook verschillende andere onderwijsmomenten gedurende de week. Dit kan ook verzorgd worden door de specialisten die je superviseren op de afdeling. Als AIOS neem je actief deel aan het onderwijs en verzorg je ook regelmatig een opleidingsmoment in de vorm van bijvoorbeeld een refereeravond of een kliniekbespreking.

De RGS toetst periodiek of artsen en opleidingen aan de regels van het College Geneeskundige Specialismen voldoen. De opleiding Interne Geneeskunde in het Catharina Ziekenhuis heeft een RGS-erkenning conform het kaderbesluit CCMS. Deze erkenning geldt telkens voor een opleidingsperiode van vier jaar. Onderdeel van deze erkenning is de benoeming van twee internisten als respectievelijk ‘opleider’ en ‘plaatsvervangend opleider’.