PRIVACYVERKLARING

Inleiding

De maatschap Interne geneeskunde MDL Catharina Ziekenhuis (hierna ‘de maatschap’) vindt dat persoonsgegevens van de bezoekers van haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid moeten worden behandeld. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelt de maatschap dan ook overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en overige privacywetgeving.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening legt de maatschap gegevens vast. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u gebruik maakt van de mogelijkheid om vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen via onze website. Hierdoor is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van uzelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. In die gevallen worden uw gegevens uitsluitend verwerkt om uw identiteit als (aan)vrager vast te stellen. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij de maatschap daartoe verplicht is op grond van de wet, een rechterlijke uitspraak of wanneer u zelf hiermee heeft ingestemd.

Klikgedrag

Op deze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze herleidbaar zijn tot de bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de meest bezochte pagina’s, surfgedrag, tijdstip van bezoek, gebruikte browser, geografische regio van de bezoeker en de gebruikte zoekmachine. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te zetten. Op deze wijze kan de maatschap haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Cookies

Sommige delen van de website van de maatschap kunnen cookies bevatten. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op uw computer op te slaan. Cookies worden niet gebruikt om persoonlijke informatie te verkrijgen noch op te slaan. Met het aanpassen van de instellingen van uw browser kunt u ervoor kiezen om alle cookies te accepteren, om op de hoogte te worden gebracht wanneer een cookie wordt geplaatst of om alle cookies te weigeren. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, dan is het mogelijk dat u geen toegang heeft tot bepaalde gedeeltes van onze website.

Intellectuele eigendomsrechten

Onze website bevat onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten van de maatschap en van derden rusten. Zo zijn de tekeningen, foto’s, teksten, video's en de overige grafische vormgeving van onze website auteursrechtelijk beschermd. Dat geldt eveneens voor de benaming 'Maatschap Interne Geneeskunde MDL' alsmede het daarbij behorende logo. Het is derhalve niet toegestaan om, zonder schriftelijke toestemming van de maatschap, (onderdelen van) de website elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/ of wijzigingen in (onderdelen van) de website aan te brengen.

Links naar externe sites

Op de webpagina’s van de maatschap bevinden zich links naar externe websites. De maatschap is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina’s, of voor de diensten die zij eventueel aanbieden.

Linken naar website IGMDL

Linken naar pagina’s van de website IGMDL is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van de organisatie niet aantast. Ook mag niet de suggestie bestaan dat de maatschap toestemming verleende waar dat niet het geval is. De juiste link is www.igmdl.nl, met als officiële beschrijving Maatschap Interne Geneeskunde MDL. Doorlinken naar pagina’s binnen de site van de maatschap is toegestaan onder bovengenoemde voorwaarden.

E-mailberichten

De informatie, opgenomen in dit bericht, kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender te informeren door het bericht te retourneren en uit uw bestanden te verwijderen. De werkgever van de afzender, de maatschap Interne Geneeskunde MDL, aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade, voortvloeiend uit het gebruik en/of acceptatie van de inhoud van het bericht. Tevens is de maatschap niet aansprakelijk voor de inhoud en eventuele schadelijke gevolgen van door haar medewerkers verzonden persoonlijke e-mailberichten.

Wijzigingen

De maatschap behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. De maatschap adviseert u daarom regelmatig dit privacy statement te raadplegen voor een update.

Vragen

Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, stuur dan een e-mail naar de webmaster.