RESEARCH

Vooruitstrevend in research

Wetenschappelijk onderzoek is één van de pijlers van de Maatschap Interne Geneeskunde en MDL van het Catharina Ziekenhuis Eindhoven. De maatschap IG-MDL richt zich op het stimuleren en verrichten van wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van verbetering en vernieuwing in de patiëntenzorg. Daarnaast zet de Maatschap zich ook in voor kwaliteitsbewaking. Patiënten vullen voor en na de behandeling vragenlijsten in over hun ervaringen. Deze gegevens worden gebruikt om de kwaliteit van de geleverde zorg te optimaliseren. Het uiteindelijke doel is het leveren van de beste zorg voor de patiënt. Door meer (wetenschappelijk) onderzoek te doen, kunnen onze patiënten de meest innovatieve zorg en behandeling krijgen.

We hechten veel waarde aan het maatschappelijk belang van wetenschappelijk onderzoek, de bijdrage aan betere en vernieuwende zorg met als gevolg een gezondere samenleving. Onze maatschapsleden voeren wetenschappelijk onderzoek vrijwel altijd uit samenwerking met vooraanstaande academische partners, ziekenhuizen en onderwijsinstellingen en andere partners.

Binnen de maatschap is er de mogelijkheid voor (promotie)onderzoek van arts-assistenten, specialisten en ook paramedisch onderzoek door verpleegkundig specialisten. We hebben toegang tot relatief grote patiëntengroepen en korte lijnen in de organisatie. Onder onze patiënten zien we een grote motivatie om deel te nemen aan klinisch onderzoek. Daarnaast is er binnen de maatschap ook aandacht voor efficiëntie en optimalisatie in de zorg en bieden wij mogelijkheden voor afstudeeronderzoek van (master) studenten.

Wat betreft het participeren in landelijke (wetenschaps)netwerken stimuleren we onze medisch-specialisten actief te blijven participeren in hun eigen wetenschappelijke (beroeps-) verenigingen. Zodoende zijn wij ‘aan de voorkant’ betrokken bij het uitzetten en ontwikkelen van wetenschappelijk onderzoek.

Nieuws

Uitgelicht onderzoek

Verdict

VERDICT Studie – Een studie om het beste behandeldoel te bepalen bij colitis ulcerosa

Recovac

RECOVAC – antistof studie

Panamo

PANAMO Studie – COVID-19 onderzoek bij patiënten op de intensive care afdeling

Vector

VECTOR Studie – Vaccine EffeCTiveness in the pOpulation at Risk for severe COVID-19

Researchbureau

De maatschapsleden worden bij het uitvoeren van (wetenschappelijk) onderzoek ondersteund door het researchbureau van de maatschap IG-MDL. Het researchbureau bestaat uit 2 researchcoördinatoren en 1 researchmedewerker. De researchcoördinatoren zijn het eerste aanspreekpunt voor nieuwe, lopende en afgeronde studies en zorgen voor een optimale afstemming met de relevante afdelingen (o.a. apotheek en algemeen klinisch lab) binnen het Catharina Ziekenhuis. Ook zijn zij verantwoordelijk voor het verkrijgen van goedkeuring van de lokale commissie. De researchmedewerker is verantwoordelijk voor het screenen van patiënten en de dataverzameling van onze lopende studies.

Vanzelfsprekend is het researchbureau op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving rondom medisch-wetenschappelijk onderzoek. Het nieuwe VGO proces kent dus ook geen geheimen meer voor onze medewerkers. Met andere woorden: het researchbureau zorgt er voor dat de randvoorwaarden, voor het doen van onderzoek, optimaal ingevuld worden. De maatschapsleden kunnen zich dan focussen op het medisch inhoudelijke deel van de studies.

V.M. Maas MSc (Vera)
Researchmedewerker
S. Mestrum (Stefan)
Researchcoördinator
V.M. Maas MSc (Vera)
Researchmedewerker
S. Mestrum (Stefan)
Researchcoördinator

Onderzoeksgebieden

1
Oncologie
2
MDL
2
Interne Geneeskunde
4
Nefrologie
5
Intensive Care