Interne Geneeskunde

Betrokken specialisten

dr. H.S.M. Ammerlaan (Heidi)
Internist-Infectioloog
dr. E.C. Besselaar - Niemantsverdriet (Eveline)
Internist
drs. J.M.H. Kisters (Jérôme)
Internist-Endocrinoloog
dr. M.M. Oosterwerff – Suiker (Mirjam)
Internist-Endocrinoloog
drs. M.J.H. Pronk (Marjolijn)
Internist-Infectioloog

Lopende onderzoeken

IG-MDL Research fallback

COVIH BOOST vervolgstudie – SARS-CoV2 Vaccination in people living with HIV

TAQLE

TAQLE studie – Transition, Adherence and Quality of Life voor HIV geïnfecteerde jongvolwassenen

RABITO

RABITO studie – Radioactieve jodiumbehandeling vs. radiofrequente ablatie bij hyperthyroïdie

IG-MDL Research fallback

PBH-MASTER studie – Onderzoek naar het resultaat van behandeling met medicatie en/of chirurgie van hypoglycemieën na bariatrische operaties.

VGZ-en-CZ

COVID onderzoek CZ-VGZ – Retrospectief onderzoek naar risicofactoren uit medicatiegeschiedenis op een ernstig verloop van Covid-19

IG-MDL Research fallback

CONCOVID studie – Een studie naar het nut van plasma ter behandeling van een infectie door het coronavirus (SARS-CoV-2)

Tilburg Univeristy

Afstudeeronderzoek – Mogelijkheden voor digitalisatie in de patiëntreis

Turn Covid

TURN-COVID studie – Onderzoek naar het gebruik van neutraliserende monoklonale SARS-CoV-2 antilichamen

Watch

WaTCh Studie – Kwaliteit van leven en symptomen bij schildklierkanker

Covih

COVIH Studie – SARS-CoV2 Vaccination in people living with HIV

Vector

VECTOR Studie – Vaccine EffeCTiveness in the pOpulation at Risk for severe COVID-19

BCG Prime

BCG prime studie

IG-MDL Research fallback

COVID onderzoeken

Interne Geneeskunde

Betrokken specialisten

dr. H.S.M. Ammerlaan (Heidi)
Internist-Infectioloog
dr. E.C. Besselaar - Niemantsverdriet (Eveline)
Internist
drs. J.M.H. Kisters (Jérôme)
Internist-Endocrinoloog
dr. M.M. Oosterwerff – Suiker (Mirjam)
Internist-Endocrinoloog
drs. M.J.H. Pronk (Marjolijn)
Internist-Infectioloog

Ik ervaar bij patiënten grotere betrokkenheid en meer diepgang in de consulten

Aandachtsgebieden

  • Mensen met een hiv-infectie
  • Mensen die binnen komen via centrum seksueel geweld (CSG)
  • Onderzoek (kwalitatief/kwantitatief) op het gebied van seksualiteit bespreekbaar maken
  • Value Based Health Care

Als verpleegkundig specialist ligt mijn focus op de uitdagingen waar patiënten voor staan. Door complementair te werken aan de expertise van de infectioloog kunnen we een totaalpakket aan zorg bieden. Hierdoor komen alle onderwerpen, zowel medisch als verpleegkundig, die relevant zijn voor de patiënt aan bod. Samen met de patiënt komen we tot zorg op maat waarbij deze als het ware de regiehouder is.

Deze opzet leidt er tevens toe dat we in de praktijk structurele problemen makkelijker signaleren en deze adequaat vertalen naar wetenschappelijk onderzoek. Het gebruiken van de resultaten van het verpleegkundig onderzoek in de praktijk resulteert in betere uitkomsten voor de patiënt als het gaat om kwaliteit van leven. Binnen de infectieziekten hebben wij bijvoorbeeld, aan de hand van mijn onderzoekresultaten, een zorgpad seksualiteit ontwikkeld.

Vragen over wetenschappelijk klinisch onderzoek binnen het aandachtsgebied infectieziekten? Neem contact met mij op!

Munnik, Suzanne de

Suzanne de Munnik

Verpleegkundig specialist infectieziekten

Lopende onderzoeken

IG-MDL Research fallback

COVIH BOOST vervolgstudie – SARS-CoV2 Vaccination in people living with HIV

TAQLE

TAQLE studie – Transition, Adherence and Quality of Life voor HIV geïnfecteerde jongvolwassenen

RABITO

RABITO studie – Radioactieve jodiumbehandeling vs. radiofrequente ablatie bij hyperthyroïdie

IG-MDL Research fallback

PBH-MASTER studie – Onderzoek naar het resultaat van behandeling met medicatie en/of chirurgie van hypoglycemieën na bariatrische operaties.

VGZ-en-CZ

COVID onderzoek CZ-VGZ – Retrospectief onderzoek naar risicofactoren uit medicatiegeschiedenis op een ernstig verloop van Covid-19

IG-MDL Research fallback

CONCOVID studie – Een studie naar het nut van plasma ter behandeling van een infectie door het coronavirus (SARS-CoV-2)

Tilburg Univeristy

Afstudeeronderzoek – Mogelijkheden voor digitalisatie in de patiëntreis

Turn Covid

TURN-COVID studie – Onderzoek naar het gebruik van neutraliserende monoklonale SARS-CoV-2 antilichamen

Watch

WaTCh Studie – Kwaliteit van leven en symptomen bij schildklierkanker

Covih

COVIH Studie – SARS-CoV2 Vaccination in people living with HIV

Vector

VECTOR Studie – Vaccine EffeCTiveness in the pOpulation at Risk for severe COVID-19

BCG Prime

BCG prime studie

IG-MDL Research fallback

COVID onderzoeken