Nefrologie

Betrokken specialisten

dr. A.L.H.J. Aarnoudse (Albert-Jan)
Internist-Nefroloog
dr. P. Douwes - Draaijer (Petra)
Internist-Nefroloog
dr. C.J.A.M. Konings (Stijn)
Internist-Nefroloog
drs. M.J.M. Schonck (Marc)
Internist-Nefroloog

Wetenschappelijk onderzoek hoeft niet ver van de patient af te staan

Patiënten hebben baat bij het contact met medisch specialisten die tevens wetenschappelijk onderzoek doen. Op de polikliniek ervaren de artsen immers de klinische behoefte van de patiënt. Dit is waardevolle informatie voor het vergaren van nieuwe kennis en het toepassen van vernieuwde inzichten . Ook de patiëntenvereniging heeft hierin een rol. Patiëntenvereniging Dialyse behartigt de belangen van de nier-/dialyse-patiënten en vertegenwoordigt het perspectief van de patiënt.

Onderzoek zorgt voor een positieve kruisbestuiving tussen medisch specialisten, patiënten en verpleegkundigen. Die samenwerking draagt bij aan de kwaliteit van de zorg. Het verrichten van klinisch wetenschappelijk onderzoek maakt ons niet per definitie betere dokters maar het stimuleert kritisch te kijken, verder na te denken en het stimuleert andere collega’s alert de ontwikkelingen te volgen. Daarnaast genereert het een positieve spin off voor de opleidingsrol van een TOPklinisch ziekenhuis.

 

Het coronavirus maakt de voordelen van thuisdialyse voor nierpatiënten extra relevant

Met het oog op de actualiteit van het coronavirus (SARS-CoV-2) en de impact hiervan op nierpatiënten is thuisdialyse extra relevant. Echter de huidige kennis over de meerwaarde van thuis HD en PD op de kwaliteit van leven voor de patiënt is, buiten de gespecialiseerde dialysecentra zoals het Catharina Ziekenhuis,  te beperkt en te gefragmenteerd aanwezig binnen het nefrologisch veld. Meer onderzoek is dan ook nodig naar de voordelen van thuisdialyse op de lange termijn ten aanzien van morbiditeit en patiëntoverleving alsook kwaliteit van leven. Bijvoorbeeld het onderzoeken van biomarkers middels bloedafname thuis kan hier inzicht in geven. Het vergroten van kennis is een voorwaarde om in te kunnen spelen op de veranderende trends en zorgbehoefte van patiënten.

Mijn ambitie om onderzoek te doen vertaalt zich eveneens in het begeleiden van diverse promotietrajecten. Andere aandachtsgebieden zijn cardiovasculaire aandoeningen bij patiënten met chronische nierinsufficiëntie. En het gebruik van peritoneaal dialyse bij de behandeling van chronisch hartfalen.

Stijn Konings

Lopende onderzoeken

MONDO Logo

MONDO-initiatief – Internationale samenwerking tussen academische instellingen en dialyseaanbieders

ERACODA

ERACODA studie – Europese studie voor patiënten met een niertransplantatie of dialyse, die gediagnosticeerd zijn met COVID-19

IG-MDL Research fallback

CAPD II studie – Plaatsing van een katheter voor peritoneaal dialyse: vergelijking van twee technieken waarbij katheter en buikvlies wel of niet worden vastgezet

UMIS

UMIS studie – Ureum monitoring in bloed, zweet en speeksel van patiënten tijdens hemodialyse

SHOUT

SHOUT studie –  Implementatie en evaluatie van gezamenlijke besluitvorming, ondersteund door uitkomstinformatie, ten aanzien van keuzes in behandelmodaliteit in vergevorderd nierfalen.

OASIS

OASIS studie: Optimalisatie van vaattoegangschirurgie bij oudere hemodialyse patiënten

CONVERT

CONVERT studie – Een studie met osocimab bij patiënten met eindstadium nierfalen

IG-MDL Research fallback

CONTINUITY Studie – Een onderzoek naar het voortzetten van natriumzirkoniumcyclosilicaat (SZC) na ontslag bij patiënten met chronische nierziekte behandeld voor hyperkaliëmie

Recovac

RECOVAC – antistof studie

Variety

VARIETY studie – Genetisch onderzoek en identificatie van nieuwe genen in patiënten met onverklaarde nierschade.

Amgen

AMGEN studie – Etelcalcetide en cinacalcet Studie