dr. G.J. Creemers (Geert-Jan)

Mijn opleiding tot basisarts heb ik gevolgd aan de Universiteit van Amsterdam (UVA). Vervolgens heb ik mijn 6-jarige opleiding tot internist afgerond in het St. Elisabeth ziekenhuis in Tilburg en de Daniël den Hoed kliniek in Rotterdam. Mijn aandachtsgebied tijdens mijn studie was hematologie. Hierbij richten we ons op afwijkingen in het bloed. Vervolgens heb ik in het aandachtsgebied Oncologie een opleiding en promotieonderzoek verricht. Van 1995 tot 1999 was ik werkzaam als internist-oncoloog in het ziekenhuis Walcheren in Vlissingen/ Admiraal de Ruyter Ziekenhuis in Vlissingen. Sinds 1999 ben ik werkzaam in het Catharina Ziekenhuis.

Aandachtsgebieden

gastro-intestinale oncologie
urologische oncologie
gynaecologische oncologie

Nevenactiviteiten

Consulent Regionale Oncologiebespreking Oncologische Gynaecologie (ROOG)
Specialistmanager polikliniek Multi Disciplinaire Oncologie (MDO)
Lid werkgroep gastro-intestinale tumoren, Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)

Lidmaatschappen

Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
European Society of Medical Oncology (ESMO)
American Society of Clinical Oncology (ASCO)

Creemers, Geert-Jan 400br

Aangesteld

1999

Publicaties