dr. M.J. Cruijsen (Marjan)

Mijn opleiding tot arts en mijn specialisatie tot internist heb ik beiden voltooid in het Radboud umc Nijmegen en Rijnstate ziekenhuis te Arnhem. De laatste jaren van mijn opleiding heb ik mij verder gespecialiseerd tot internist-hematoloog. Het vak hematologie is erg divers, en omvat zowel de goed- als kwaadaardige bloed- en beenmergziekten. Persoonlijk raakte ik geboeid door dit vak vanwege de langdurige en intensieve begeleiding van patiënten. Daarnaast is het een specialisme dat constant in beweging is, door de vele nieuwe ontwikkelingen, waardoor het steeds weer uitdagend is de juiste behandeling op maat voor een patiënt te selecteren. Zelf doe ik onderzoek in samenwerking met het Radboud umc Nijmegen en het UMC Groningen naar behandelingen voor myelodysplastisch syndroom en acute myeloide leukemie.

Aandachtsgebieden

Hematologie

Nevenactiviteiten

Plaatsvervangend opleider IG

Lidmaatschappen

Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NVvH)
European Society of Haematology (ESH)

Cruijsen, Marjan 400br

Aangesteld

2017

Publicaties