drs. F.A. Intven (Femke)

Na mijn studie Geneeskunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen heb ik een aantal jaren gewerkt als arts-assistent. Hierna ben ik opgeleid tot internist aan het Universitair Medisch Centrum St Radboud Nijmegen. Daar heb ik in 2011 ook de opleiding in het aandachtsgebied Intensive Care afgerond. Vanaf augustus 2011 ben ik werkzaam als internist-intensivist in het Catharina Ziekenhuis.
Mijn werk op de Intensive Care is vaak nogal technisch. Wat mij drijft is het werken in teamverband met verpleegkundigen en specialisten uit andere vakgebieden. Samen bieden wij hoogwaardige zorg aan kritisch zieke mensen.

Aandachtsgebieden

Nevenactiviteiten

Lidmaatschappen

Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC)
European Society of Intensive Care Medicine (ESICM)
Federatie Medisch Specialisten (FMS/KNMG)

Foto Femke 1000x

Aangesteld

2011

Publicaties