dr. C.J.A.M. Konings (Stijn)

Als voorzitter landelijke Taskforce Thuisdialyse ( een samenwerkingsverband tussen de NFN, Nierstichting, landelijke nierpatiënten vereniging (NvN) en verpleegkundigen dialyse ) maak ik me hard voor het opnemen van thuisdialyse in de opleidingseisen van zowel nefrologen in opleiding als dialyseverpleegkundigen. En met mijn diverse nevenactiviteiten en lidmaatschappen streef ik naar een optimale toegankelijkheid van de best passende behandeling voor elke nierpatiënt.

Aandachtsgebieden

Nefrologie en nierfunctievervangende therapie
Hypertensie
Vasculaire geneeskunde
PD voor hartfalen

Nevenactiviteiten

Lid bestuur medische staf
Lid Bestuur maatschap Inwendige Geneeskunde
Medisch manager afdeling Dialyse
Opleider Interne Geneeskunde (2022)

Lidmaatschappen

Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
Nederlandse Federatie voor Nefrologie, (NFN)
Lid kwaliteitscommissie en plenaire visitatie commissie
American Society of Nephrology (ASN)
International Society of Peritoneal Dialysis (ISPD)

Konings, Stijn 400br

Aangesteld

2002

Publicaties