drs. M.J.M. Schonck (Marc)

Mijn studie Geneeskunde heb ik gevolgd aan de universiteiten van Antwerpen en Maastricht. Ik ben opgeleid tot internist-nefroloog in het Catharina Ziekenhuis en het Academisch Ziekenhuis Maastricht (azM). Na mijn studie heb ik een aantal jaren gewerkt in het Westfriesgasthuis in Hoorn. In 2004 keerde ik terug naar het Catharina Ziekenhuis.
Mijn hart ligt bij de patiëntgerelateerde zorg. Samen met mijn collega’s ben ik verantwoordelijk voor de dialysezorg in het Catharina Ziekenhuis en het Dialyse Centrum Deurne. Daarnaast ben ik werkzaam als specialistmanager interne geneeskunde. In mijn vrije tijd doe ik graag aan sport en tuinieren.

Aandachtsgebieden

Nefrologie

Nevenactiviteiten

Lidmaatschappen

Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
Nederlandse Federatie Nefrologie (NFN)
Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG)

Schonck, Marc 800br

Aangesteld

2004

Publicaties