dr. B.E.P.J. Vriens (Birgit)

Sinds juni 2012 ben ik werkzaam als Internist-oncoloog in het Catharina Ziekenhuis. Na het voltooien van de studies Gezondheidswetenschappen en Geneeskunde aan de universiteit van Maastricht ben ik gestart met de specialisatie interne geneeskunde. De eerste vier jaar van mijn opleiding heb ik met veel plezier doorlopen in het Catharina Ziekenhuis. De laatste twee jaar van mijn opleiding heb ik me verder gespecialiseerd in de oncologie in het Maastricht Universitair Medisch Centrum. Daar ben ik nog bijna 3 jaar staflid geweest. Ik heb me toen ook bezig gehouden met mijn promotietraject over ‘neoadjuvante chemotherapie bij het mammacarcinoom’.

Aandachtsgebieden

Oncologie

Nevenactiviteiten

Lid Palliatief Interdisciplinair Overleg (IDO)
Diverse tumorwerkgroepen Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)
Lid commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM), onderdeel van Nederlandse Vereniging voor Oncologie (NVMO)
Faculty Multidisciplinary Management of Breast Cancer, European Society for radiation & oncology (ESTRO)

Lidmaatschappen

Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
Nederlandse Vereniging voor Oncologie (NVMO)
European Society for Medical Oncology (ESMO)

Vriens, Birgit 400br

Aangesteld

2012

Publicaties